ผลการคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติ ประจำปี 2558 Print

1. ผลการทดสอบ ครั้งที่ 1 (วันที่่ 27-28 มิถุนายน 2558)  

    alt

2. ผลการทดสอบ ครั้งที่ 2 (วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558)

   alt

3. ผลการทดสอบ ครั้งที่ 3 (วันที่ 26-27 กันยายน 2558)

    alt