เขิญเข้าร่วมการแข่งขันยิงเป้าบิน Sporting Clay ครั้งที่ 2/2559 พิมพ์

alt